Möten & Protokoll

Medlemsmöten 2018Styrelsemöten 2018Distriktmöten 2018 Sörmland
16 maj9 aprilÅrsmöte 3/3-18 kl 13.00 Katrineholms BK
29 augusti14 maj
14 november11 juni
13 augusti
17 september
15 oktober
19 november
17 december

Protokoll & Årsmöteshandingar

Här hittar du olika protokoll från NBK’s möten. De öppnas i ett nytt fönster som pdf.

Fullständigt protokoll från styrelsemöten läggs ej ut på hemsidan.
De punkter som avhandlats och kan vara av intresse för medlemmarna redovisas dock här i så kallade beslutsprotokoll.
Protokoll från medlemsmöten samt protokoll från styrelsemöten finns i en pärm i klubbstugan.

Protokoll 2014
StyrelsemötenMedlemsmötenÅrsmöteshandlingar
2014-01-132014-11-12Årsmöte 2014
2014-02-23Verksamhetsplan 2014
2014-03-10Budget 2014
2014-04-14Verksamhetsberättelse 2013
2014-09-29Resultaträkning 2013
2014-11-24