Klubbens styrelse

Mikael Hjort

Mikael Hjort

Ordförande

ordf@nynasbk.com

Per-Olof Andersson

Per-Olof Andersson

Ledamot / Vice Kassör

Håkan Sundqvist

Håkan Sundqvist

Suppleant

Ingela Andersson

Ingela Andersson

Vice Ordförande

Ingereva Bergdahl

Ingereva Bergdahl

Ledamot

Johnny Gaeyner

Johnny Gaeyner

Suppleant

Kerstin Ek

Kerstin Ek

Kassör

kassor@nynasbk.com

Mikael Ingeson

Mikael Ingeson

Ledamot

Håkan Sjödin

Håkan Sjödin

Sekreterare

sekr@nynasbk.com / 08-520 393 18

Förtroendeuppdrag

Pernilla Lövström

Pernilla Lövström

Revisor (sk)

Bo Blomqvist

Bo Blomqvist

Revisor

070 240 62 05

Christel Leiborn

Christel Leiborn

Revisorsuppleant

 

Ulrika Dahlstrand

Ulrika Dahlstrand

Valberedningen (sk)

Veronica

Veronica

Webbansvarig

nynasbk@hotmail.se
0703148401

Siri Myhre

Siri Myhre

Valberedning

Nenette

Nenette

Webbansvarig

nynasbk@hotmail.se