Bli medlem

Du kan betala in din medlemsavgift till klubbens Pg 618698-5 och på avin ange: namn, adress, tfn. och ditt fullständiga personnummer. Om du är delbetalande meddela även till vilken klubb du är helbetalande medlem. Vill du få familjemedlemskap så anger du vem i familjen som är helbetalande.

Nynäshamns Brukshundklubb har ”rullande” medlemskap, så du är medlem ett år från och med din betalningsdag. Därefter kommer ett besked från SBK innan medlemsskapet upphör och det är dags för förnyad inbetalning.

Som medlem i Nynäshamns Brukshundklubb:

  • Kan du delta i olika aktiviteter och kurser arrangerade av klubben.
  • Du får Svenska Brukshundklubbens (SBK) tidning Brukshunden som utkommer med 6 ggr/ år
  • Du har olycksfallsförsäkring som gäller under verksamhet anordnad av SBK och Sveriges Hundungdom.
  • Du har Rätt att delta i SBK:s officiella prov, tävlingar och utställningar.
  • Du får 10% rabatt på hundförsäkringar hos Agria.

Medlemsavgifter 2018

Helbetalande medlem 580 kr/år
Delbetalande medlem 180 kr/år (redan medlem i Svenska Brukshundklubben) 
Familjemedlem 130 kr/år

Du kan betala in din medlemsavgift till klubbens Pg 618698-5 och på avin ange: namn, adress, tfn. och ditt fullständiga personnummer.
Om du är delbetalande meddela även till vilken klubb du är helbetalande medlem. Vill du få familjemedlemskap så anger du vem i familjen som är helbetalande.
Klicka i rutan som bekräftar att du inte är en robot.