Bli medlem

Du kan betala in din medlemsavgift till klubbens Pg 618698-5 och på avin ange: namn, adress, tfn. och ditt fullständiga personnummer. Om du är delbetalande meddela även till vilken klubb du är helbetalande medlem. Vill du få familjemedlemskap så anger du vem i familjen som är helbetalande.

Nynäshamns Brukshundklubb har ”rullande” medlemskap, så du är medlem ett år från och med din betalningsdag. Därefter kommer ett besked från SBK innan medlemsskapet upphör och det är dags för förnyad inbetalning.

Som medlem i Nynäshamns Brukshundklubb:

  • Kan du delta i olika aktiviteter och kurser arrangerade av klubben.
  • Du får Svenska Brukshundklubbens (SBK) tidning Brukshunden som utkommer med 6 ggr/ år
  • Du har olycksfallsförsäkring som gäller under verksamhet anordnad av SBK och Sveriges Hundungdom.
  • Du har Rätt att delta i SBK:s officiella prov, tävlingar och utställningar.
  • Du får 10% rabatt på hundförsäkringar hos Agria.

 

Medlemsavgifter 2018

Helbetalande medlem 580 kr/år
Helbetalande medlem betalar förbundsavgift 400:- till SBK och lokal avgift 180:- till Nynäs BK.

Delbetalande medlem 180 kr/år
Om du redan är medlem i en SBK lokal-ras/klubb och vill bli medlem i Nynäs BK för att delta på våra kurser och aktiviteter betalar du en lokal avgift.

Familjemedlem 130 kr/år
Gäller om någon i din familj, i samma hushåll redan är medlem i Nynäs BK. Uppge huvudmedlemmens medlemsnummer och namn vid anmälan och betalning.

Du kan betala in din medlemsavgift till klubbens Pg 618698-5 och på avin ange: namn, adress, tfn. och ditt fullständiga personnummer.
Om du är delbetalande meddela även till vilken klubb du är helbetalande medlem. Vill du få familjemedlemskap så anger du vem i familjen som är helbetalande.
Klicka i rutan som bekräftar att du inte är en robot.
reCAPTCHA is required.