Tävlingsavgifter och arvoden – SBK

Från och med 1 juli 2017 kommer nya startavgifter för tävling och arvoden för funktionärer att börja gälla.

Med anledning av att kostnaderna i samband med tävlingar ökar, att det är svårt för klubbar att få funktionärer till tävlingar och att det är kostsamt för klubbar att arrangera tävlingar, höjer Svenska Brukshundklubben tävlingsavgifter och arvoden från och med 1 juli 2017.

Svenska Brukshundklubben har inte höjt tävlingsavgifter eller arvoden sedan 2012, trots att administrativa kostnader och kostnader för SBK Tävling har ökat.

Med sommarens höjningar kommer en större del av avgifterna tillfalla arrangörerna. I de lägre klasserna är höjningen lägre för att även fortsättningsvis kunna locka fler att tävla. Vi höjer heller inte den centrala avgiften på de lägsta klasserna. Med höjda arvoden hoppas vi att fler funktionärer engagerar sig.

Du kan läsa mer om vilka avgifter och arvoden som gäller från och med 1 juli 2017 här.