Pinnsystem – nya belöningssystemet

Rapportera in dina timmar genom web formuläret här nedan!

Inledning

Brukshundklubben bedriver en allmännyttig ideell verksamhet
Ideell = osjälvisk, icke kommersiell, utan vinstintresse, idealistisk, oegennyttig.

Vi i vår förening har alla hund som Hobby.
Hobby är en fritidssysselsättning som utförs som avkoppling eller för nöjes skull, till skillnad från ett yrke som utförs för försörjning. Med andra ord kan en hobby sägas vara frivol, lättsinnig, men också ett sätt att göra fritiden meningsfull.

Det är vanligt med föreningar för specifika hobbyer där personer med samma intresse kan mötas. Dessa föreningar kan även ingå i större förbund, exempelvis Sveriges Schackförbund, Sveriges Shogiförbund eller Sveriges roll- och konfliktspelsförbund.

Inkomstgivande hobbyer beskattas i Sverige. Hobbyverksamhet definieras av Skatteverket som “en självständig verksamhet som inte är näringsverksamhet.
(Källa: Wikipedia)

Förutsättningar

Allt ideellt arbete som utförs på klubben ger pinnar.

1 timmes jobb är = 1 pinne
Träningsgrupper ger inga pinnar
Läger frö egna träningsgrupper ger inga pinnar.
Läger som genererar inkomst till klubben där man tar in en instruktör och tar betalt av deltagarna genererar pinnar.
Maxantal intjänade pinnar per år = 100
Intjänade pinnar måste tas ut under innevarande år.

Förslag på belöningar

Rabatt på kursavgifter
Rabatt på tävlingsavgifter på tävlingar arrangerade av NBK
Rabatt på klubbkläder
Rabatt på fester och trivselsammankomster på klubben
Rabatt på föreläsningar arrangerade av klubben
Träningshjälp/prova på dagar i valfri gren där respektive kommitté hjälper till med lämplig lösning (trivselkommittén kontaktar sammanskallande)
Presentkort i hundbutik.

Helen Hulting kommer att administrera pinnsystemet och det kommer att vara offentligt på vår hemsida.
Allt jobb man lägger ner skall alltså anmälas till Helen om man vill vara med i pinnsystemet.

[table “15” not found /]

Anmäl dina pinnar här

Klicka i rutan som bekräftar att du inte är en robot.
reCAPTCHA is required.

Bakgrund

Under 2014 så beslutade styrelsen att vi skulle skaffa organisationsnummer, detta då Svenska Brukshundklubben rekommenderar alla sina klubbar att ha organisationsnummer, men även för att kunna sköta våra åtagande på ett korrekt sätt ren juridiskt.

Alla arvoden som betalas ut till domare, tävlingsledare, instruktörer mm skall beskattas. Klubben är alltså skyldig att rapportera in dessa till skatteverket.
Maxbeloppet som klubben får betala ut är 999kr utan att betala arbetsgivaravgift och skatt.
Tidigare så har instruktörer på klubben fått en kursavgift i arvode för varje kurs de haft.
I samband med att vi skaffade organisationsnummer så tog styrelsen beslutet att vi inte kommer kunna betala ut arvode till instruktörerna.
Arvodet som betalades ut under 2014 var ca 36.000kr, adderar man arbetsgivaravgift och skatt så ser man ganska snart att detta inte är hållbart i längden.
Styrelsen såg också att vi har stora investeringar som vi behöver göra framåt.
Ny belysning under 2015 till en kostnad på 130´kr.
Taket på stugan behöver lagas
Väggen vid kontoret och köket behöver lagas
Invändig renovering av stugan inom en snar framtid
Dessa investeringar behöver vi göra för att kunna bedriva vår verksamhet.

I samband med att vi tog bort arvodena så bildade vi Trivselkommittén.
Trivselkommitténs uppdrag är att hitta på aktiviteter och fester som alla klubbens medlemmar kan ta del av.
Detta för att skapa en bättre samverkan mellan alla olika grenar på klubben, men också främja att vi alla drar åt samma håll så att vi får en klubb som utvecklas in i framtiden.

Syfte

Pinnsystemet är framtaget för att på ett enkelt och rättvist sätt ”belöna” ALLA som bidrar till klubben med ideellt arbete.

Mål

Målet är att alla skall få en uppskattning för den tid man lägger ner på klubben.
Enkla och rättvisa ”belöningar”, men också fester och aktiviteter som ökar trivsel och sammanhållning på klubben.
Belöningar och aktiviteter måste dock hållas en rimlig nivå med tanke på kommande investeringbehov nämnt ovan.
När vi fått ordning på stugan och taket så kommer utrymmet för ytterligare aktiviteter att öka.

Kostnadsuppskattning

Kostnaden är beräknad enligt följande:

Vi hade under 2015 drygt 40 aktiva funktionärer.
Maxtaket i pinnsystemet är 100 timmar.
Varje pinne är värd 5kr
Varje funktionär kan alltså få ut max 500kr
40 funktionärer x 500kr = 20.000kr
Trivselkommittén har en budget på 20.000kr för 2016.
Uppskattningen är att ca 10.000kr kommer att belasta trivselkommittéens resultat.
Övriga pengar kommer att gå in i på lite olika ställen klubbens resultat som exempelvis:
startavgifter, rabatt på fester, rabatt på klubbkläder, rabatt på kurser mm.

(Ovan att jämföra med instruktörsarvodena som 2014 var 36.000kr)