Skotträning

Christel och Håkan Leiborn kommer under april och maj månad att arrangera skotträning. Skotträningen kommer pågå mellan 19-19.30 Information kring upplägg samt intresseanmälan görs i medlemsgruppen på Facebook.