Välkommen till Nynäshamns Brukshundklubb

Nynäshamns Brukshundklubb ligger ca 5 mil söder om Stockholm. Området där klubben är belägen heter Björsta och består av mycket fina träningsområden. Klubben har tillgång till två appellplaner och en plan för agility. Vi har även en trevlig klubbstuga med tävlingssekretariat, lektionssal samt servering till humana priser. Vatten till hundarna finns utanför stugan och runt knuten har vi en WC.

Nyckel till klubbhuset

Behöver du få en nyckel till klubbstugan?
Kontakta Mikael Hjort
Tfn: 073-6201352
Mail: micke.hjort@gmail.com
Kostnad:  100 kr.

Kontakt

Klubben: sekr[A]nynasbk.com
Ordförande: ordf[A]nynasbk.com
Kassör: kassor[A]nynasbk.com
Hemsidan: nynasbk[A]hotmail.se
Kurser: kurser[A]nynasbk.com

För att komma i kontakt med respektve kommitté, se deras kontaktuppgifter i menyn Kommittér och sektorer”.

 

 

Hyra Klubben

Förutsättningar Hyra av klubb/klubbtuga eller övernattning på något sätt på klubben kräver styrelsens tillstånd

 • När man hyr klubben så äger andra medlemmar från klubben rätt att träna och vistas på området.
 • Vi hyr inte ut stugan till privata aktörer/personer som bedriver kursverksamhet som konkurrerar med klubbens verksamhet. All kursverksamhet som har med hundägarutbildning att göra skall bedrivas i klubbens regi.
 • Träningsgrupp där alla är medlemmar i NBK betalar ej hyra, dock betalas en mindre summa för slitage, el och vatten mm om deltagarna sover över med husvagn/husbil på klubben. Se prislista nedan.
 • Mix av medlemmar och icke medlemmar betalar hyra. När man hyr klubben(mix av medlem/icke medlem) så ingår övernattning, man betalar alltså inte extra för husvagns-/husbilsplats då.
Prislista uthyrning av klubben

Förutsättningar

Hyra av klubb/klubbtuga eller övernattning på något sätt på klubben kräver styrelsens tillstånd

 • När man hyr klubben så äger andra medlemmar från klubben rätt att träna och vistas på området
 • Vi hyr inte ut stugan till privata aktörer/personer som bedriver kursverksamhet som konkurrerar med klubbens verksamhet.
  All kursverksamhet som har med hundägarutbildning att göra skall bedrivas i klubbens regi.
 • Träningsgrupp där alla är medlemmar i NBK betalar ej hyra, dock betalas en mindre summa för slitage, el och vatten mm om deltagarna sover över med husvagn/husbil på klubben. Se prislista nedan.
 • Mix av medlemmar och icke medlemmar betalar hyra.
  När man hyr klubben(mix av medlem/icke medlem) så ingår övernattning, man betalar alltså inte extra för husvagns-/husbilsplats då.

Hyra av klubb och klubbstuga
Hyra av klubbstuga och plan halvdag/kväll    250 kr
Hyra av klubbstuga och plan heldag              500 kr
Hyra av klubbstuga och plan hel helg         1 000 kr
Hyra av klubbstuga och plan hel vecka       1 500 kr
Hyra av endast planen en halvdag/kväll         250 kr
Hyra av endast klubbbstugan en halvdag/kväll 250 kr

Husvagnsplats    Per dygn
Husvagnsplats med el för icke medlem  100 kr
Husvagnsplats med el för medlem 50 kr
Husvagn utan el för icke medlem 50 kr
Husvagnsplats utan el för medlem 25 kr
Funktionärer Gratis!

Om man som träningsgrupp (samtliga ekipage är medlemmar) hyr klubbstugan och väljer att sova över på klubben i husvagn/husbil mm så betalar man gemensamt 50kr per dygn för el, vatten, slitage mm.