TÄVLINGSINFO

Lydnad i bruks den 3/10 PM klicka här

Vi kommer arrangera KM i de olika grenarna under hösten:

KM i Rallylydnad den 9/10

KM i Spec sök och NW 10/10

KM i lydnad 23/10

KM i bruks 24/10

Mer info om KM i vår medlesmgrupp på Facebook

 

FUNKTIONÄR

Vi söker funktionärer till våra tävlingar, är du intresserad av att vara funktionär eller har mer frågor kring vad det innebär kontakt sekr@nynasbk.com så lotsar Elin vidare eller kontakta direkt den kommitté/sektion vars grens tävlingar du är intresserad att hjälpa till med.