Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /customers/c/4/1/nynasbk.com/httpd.www/nbk/wp-includes/functions.php on line 6078 Integritetspolicy | Nynäshamns Brukshundklubb

Dataskydd- och cookie policy

Inledning och syfte

Syftet med denna policy är att säkerställa att Nynäshamns Brukshundklubb hanterar personuppgifter i enlighet med EUs dataskyddsförordning (General Data Protection Regulation – GDPR).  Policyn omfattar alla behandlingar där personuppgifter hanteras och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data.
Denna policy är förankrad hos alla på klubben som hanterar personuppgifter.Medlemsvillkor.

Dina medlemsuppgifter är grunden för en bra service. Vi lagrar dina personuppgifter för att administrera ditt medlemskap, skicka ut inbjudan till års- och medlemsmöten, inbjudan till olika aktiviteter på klubben samt ge dig tillgång till dina medlemserbjudanden.

Genom att betala ditt medlemskap accepterar du att Nynäshamns Brukshundklubb spara dina personuppgifter och behandlar dem i enlighet med de ändamål som framgår nedan.

När vi behandlar dina personuppgifter följer vi bestämmelserna i Personuppgiftslagen (PUL) och Dataskyddsförordningen. Dessa lagar har till uppgift att skydda din personliga integritet. På Datainspektionens webbplats kan du läsa mer.

Tillämpning & Revidering

Nynäshamns Brukshundklubb styrelse har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Styrelsen ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy. Policyn ska fastställas av styrelsen minst en gång per år och uppdateras vid behov. Alla som är verksamma i klubben ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Denna policy är tillämplig för klubbens medlemsansvarig, kassör, webbansvarig, övriga styrelsemedlemmar, kommittéansvariga, medlemmar och övriga som berörs av vår verksamhet.

Organisation och ansvar

Styrelsen har det övergripande ansvaret för innehållet i denna policy samt att den implementeras och efterlevs av verksamheten. Alla som är verksamma i klubben ansvarar för att de agerar i enlighet med denna policy och vad den vill säkerställa.

Insamling av personuppgifter

Nynäshamns Brukshundklubb hämtar i första hand in uppgifter direkt från dig. De uppgifter vi behöver är ditt namn, personnummer, postadress, e-postadress, telefonnummer samt organisatoriska uppgifter eftersom du är ansluten till en lokal klubb. Om du inte uppgett ditt personnummer till oss kommer vi att söka efter det i syfte att ha ett uppdaterat adressregister för våra utskick. Personnumret är en förutsättning för att kunna säkerställa identitet t.ex. vid försäkringsärenden kopplade till klubbens olycksfallsförsäkring.

När du besöker vår webbplats sparar vi som standard den IP-adress som du har tilldelats av din leverantör samt besökets datum och varaktighet. Den sidan du kommer ifrån sparas även samt de sidor du besöker hos oss.
Detta sker på ett anonymiserat sätt.

Hantering och lagring av personuppgifter

Nynäshamns Brukshundklubb behandlar dina uppgifter lagenligt.
När du är medlem i Nynäshamns Brukshundklubb använder vi dina personuppgifter för att kunna skicka ut kallelser och/eller information som berör ditt medlemskap. Har du anmält dig till en kurs eller förläsning använder vi dina personuppgifter för att skicka ut bekräftelse samt övrig information om kursen eller föreläsningen. Sådana utskick sker vanligtvis till den e-postadress som har lämnats i samband med din medlemsregistrering eller som du personligen har överlämnat till oss, det kan även förekomma att utskick sker via brev, om e-postadress saknas.

Vi sparar dina personuppgifter så länge som du är medlem hos Nynäshamns Brukshundklubb, alternativt så länge som vi behöver för att uppfylla lagliga skyldigheter med dina personuppgifter, exempelvis i enlighet med bokföringslagen.

Personuppgifter sparas endast om du aktivt uppger dessa för oss, till exempel i samband med att du blir medlem, anmäler dig til en kurs eller föreläsning, kommenterar på vår sida eller anmäler dig till vårt nyhetsbrev.

Utlämning av personuppgifter

Vi kan komma att anlita personuppgiftsbiträden för behandling av dina personuppgifter. Det kan till exempel gälla Svenska Brukshundklubben som sköter vårt medlemsregister, vårt nyhetsbrev som skickas via SBK medlemonline samt vår samarbetspartner Studiefrämjandet. Vi lämnar också ut dina personuppgifter för att kunna följa lagen eller myndighetsbeslut. Om uppgifterna överförs till ett land utanför EU, säkerställer vi att sådan överföring är laglig.

Inga personuppgifter säljs vidare till andra organisationer eller företag, däremot kan de användas av våra samarbetspartners för marknadsföringsändamål om vi bedömer att erbjudandet kan vara av intresse för dig. Önskar du inte mottaga denna typ av erbjudanden finns möjlighet att spärra dig mot dessa marknadsföringsaktiviteter på Mina sidor.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi korrigerar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta. Önskar du detta kan du maila sekr@nynasbk.com.

Om du inte tycker att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen har du rätt att motsätta dig vår behandling. Det kan du göra både till Nynäshamns brukshundklubbs styrelse och till tillsynsmyndigheten, Datainspektionen.

Kakor (”cookies”)

För att få den här webbplatsen att fungera ordentligt skickar vi ibland små filer till din dator. Dessa filer kallas kakor eller ”cookies”. De flesta större webbplatser gör på samma sätt.

Vad är kakor?

Kakorna är små textfiler som sparas på din dator, telefon eller surfplatta när du besöker webbplatsen. Kakorna hjälper webbplatsen att komma ihåg dina inställningar (t.ex. användarnamn, språk, textstorlek och andra förhandsval) under en viss tid. Tanken är att du inte ska behöva göra om inställningarna varje gång du går in på webbplatsen eller bläddrar mellan olika sidor.

Hur använder vi kakorna?

På flera av våra sidor används kakor för att mäta besöksstatistik komma ihåg tidigare ifyllda fält om du har accepterat att vi använder kakor på webbplatsen. Vissa videoklipp på webbplatsen använder också kakor för att samla in anonym statistik om hur du hittade dit och vilka videoklipp du har sett.

Kakorna är inte helt nödvändiga för att webbplatsen ska fungera, men de gör det lättare för dig att söka information. Du kan ta bort eller blockera kakorna, men i så fall får du vara beredd på att webbplatsen inte fungerar optimalt.

Kakorna används inte för att identifiera dig som person och de insamlade uppgifterna står helt under vår kontroll. Kakorna används bara i de syften som nämns här.

Hur du kan kontrollera kakorna

Du kan kontrollera och radera kakor precis som du vill. Läs mer på aboutcookies.org. Du kan ta bort alla kakor som finns på din dator och du kan ställa in webbläsaren så att den inte tar emot några kakor. I så fall måste du eventuellt göra om vissa inställningar varje gång du går in på en webbplats och vissa tjänster och funktioner kanske inte fungerar.

Ha koll via Mina sidor

Via webbtjänsten Mina sidor kan du logga in för att se och ändra dina personuppgifter, skriva ut ditt medlemsbevis, säga upp ditt medlemskap (en månad innan ditt medlemskap går ut) och avsäga ditt samtycke till att få erbjudanden från våra samarbetspartners (tredjepartsskydd).

Enligt dataskyddsförordningen har du rätt att en gång om året kostnadsfritt få information om behandlingen av dina personuppgifter. En sådan begäran ska vara personligt undertecknad, med fullständiga person- och kontaktuppgifter och insändas skriftligen till:

Nynäshamns Brukshundklubb
Björsta 40
148 91 Ösmo

Vi hoppas att detta har gett dig en bra information om varför dina medlemsuppgifter är viktiga och hur de används. Om du har frågor kring hanteringen av dina medlemsuppgifter så mejla oss på: sekr[at]nynasbk.com.

Policyn uppdaterades senast 2018-05-28