NYHETER / AKTUELLT

Kallelse till årsmöte

21/2 kl.15:00
Årstmötet kommer i år att hållas digitalt via Zoom.

Handlingarna inför årsmötet kommer att finnas tillgängliga i pappersform i klubbstugan, publiceras här på hemsidan och i facebookgruppen för medlemmar senast den 14/2.

Kallelse, klicka här!