NYHETER / AKTUELLT

AGILITY  TÄVLING 19/6 + 27/6

Den 19/6 och 27/6 kommer vi ha agility tävling på klubben.
För att hålla nere antal personer på plats så är det endast tävlande och funktionärer som få 
vistas på klubben när tävlingen pågår. 

KOPPELTVÅNG

Tänk på att visa hänsyn till våra grannar samt djur och natur. Koppeltvång råder när du vistas på klubben, ej under träning på plan.

GRINDARNA

Påminnelse till alla som rör sig uppe på klubben, glöm inte att stänga grindarna in till planerna efter er när ni tränat. Stängs inte grindarna fungerar inte elen och då kommer vildsvinen in och bökar på planerna.

OBEHÖRIGA

Var uppmärksamma på om det rör sig obehöriga personer vid klubbområdet. Det har påträffats personer som inte kunnat förklara varför de varit på klubben. Ser du någon du inte känner igen och som inte ser ut att höra till oss, fråga gärna vad personen heter och vem den söker.