Officiella tävlingar kan genomföras from 1/6

SBK:s officiella tävlingsverksamhet kan öppnas upp igen under förutsättning att regeringsbeslut,myndigheters riktlinjer samt SKK:s restriktioner följs. Varje person som avser delta på tävling har själv ett ansvar att skydda sig själv och andra från smitta. Det åligger arrangören att ansvara för att tävlingen följer restriktioner och riktlinjer samt gör en riskbedömning för varje enskild aktivitet. Vi uppmuntrar alla medlemmar att, så länge man är frisk, fortsätta komma upp och träna på klubben. Umgås och träna med sunt förnuft!

Styrelsen, Nynäshamns brukshundklubb