Klubbens styrelse för verksamhetsåret 2019

Mikael Hjort

Mikael Hjort

Ordförande

Ingela Andersson

Ingela Andersson

Vice Ordförande

Kerstin Ek

Kerstin Ek

Kassör

VAKANT

VAKANT

Sekreterare

Håkan Sjödin

Håkan Sjödin

Ledamot

Ingereva Bergdahl

Ingereva Bergdahl

Ledamot

Mikael Ingeson

Mikael Ingeson

Ledamot

Johnny Gaeyner

Johnny Gaeyner

Suppleant

Ulrica Dahlstrand

Ulrica Dahlstrand

Suppleant

Förtroendeuppdrag

Pernilla Lövström

Pernilla Lövström

Revisor (sk)

Bo Blomqvist

Bo Blomqvist

Revisor 070 240 62 05

Christel Leiborn

Christel Leiborn

Revisorsuppleant

Cecilia Mårtensson

Cecilia Mårtensson

Valberedningen

cissi_mupi@hotmail.com

Siri Myhre

Siri Myhre

Valberedningen

Kristina Svanfeldt

Kristina Svanfeldt

Valberedning

Veronica Lindgren

Veronica Lindgren

Webbansvarig

Nenette Hillborg

Nenette Hillborg

Webbansvarig

Är du intresserad av att hjälpa till på klubben?
Vi behöver alltid bli fler som hjälps åt och alla kan göra något.
Kontakta gärna valberedningen eller någon av våra kommittéer!