Klubbens styrelse för verksamhetsåret 2021

Maria Gabrielsson

Maria Gabrielsson

Ordförande

Linda Penttilä

Linda Penttilä

Vice Ordförande

Kerstin Ek

Kerstin Ek

Kassör

Elin Näslund

Elin Näslund

Sekreterare

Håkan Sjödin

Håkan Sjödin

Ledamot

Åsa Fernström

Åsa Fernström

Ledamot

Anelie Andersson

Anelie Andersson

Ledamot

Annica Nordström

Annica Nordström

Suppleant

Magnus Strid

Magnus Strid

Suppleant

Förtroendeuppdrag

Inger Nyhlén

Inger Nyhlén

Revisor (sk)

Cecilia Mårtensson

Cecilia Mårtensson

Revisor

cissi_mupi@hotmail.com

Jenny Mild

Jenny Mild

Revisorsuppleant

Viveca Ericson

Viveca Ericson

Valberedning

Ann Sophie Greberg

Ann Sophie Greberg

Valberedningen

Nathalie Golebiowski

Nathalie Golebiowski

Valberedning

Är du intresserad av att hjälpa till på klubben?
Vi behöver alltid bli fler som hjälps åt och alla kan göra något.
Kontakta gärna valberedningen eller någon av våra kommittéer!