Klubbens styrelse för verksamhetsåret 2021

Maria Gabrielsson

Maria Gabrielsson

Ordförande

Linda Penttilä

Linda Penttilä

Vice Ordförande

Kerstin Ek

Kerstin Ek

Kassör

Elin Näslund

Elin Näslund

Sekreterare

Håkan Sjödin

Håkan Sjödin

Ledamot

Annica Carlsson

Annica Carlsson

Ledamot

Viveca Ericsson

Viveca Ericsson

Ledamot

Åsa Fernström

Åsa Fernström

Suppleant

Ulrica Dahlstrand

Ulrica Dahlstrand

Suppleant

Förtroendeuppdrag

Inger Nyhlén

Inger Nyhlén

Revisor (sk)

Cecilia Mårtensson

Cecilia Mårtensson

Revisor

cissi_mupi@hotmail.com

Jenny Mild

Jenny Mild

Revisorsuppleant

Mikael Hjort

Mikael Hjort

Valberedning

Siri Myhre

Siri Myhre

Valberedningen

Marie Johansson

Marie Johansson

Valberedning

Är du intresserad av att hjälpa till på klubben?
Vi behöver alltid bli fler som hjälps åt och alla kan göra något.
Kontakta gärna valberedningen eller någon av våra kommittéer!