Möten & Protokoll

Medlemsmöten 2020Styrelsemöten 2020 Distriktmöten 2020 Sörmland
5 maj17 mars
7 oktober29 april
19 maj
16 juni
18 augusti
29 september
10 november
15 december
Alla möten börjar kl.19.00Alla möten börjar kl.19.00

Protokoll & Årsmöteshandingar

Här hittar du olika protokoll från NBK’s möten. De öppnas i ett nytt fönster som pdf.

Fullständigt protokoll från styrelsemöten läggs ej ut på hemsidan.
De punkter som avhandlats och kan vara av intresse för medlemmarna redovisas dock här i så kallade beslutsprotokoll.
Protokoll från medlemsmöten samt protokoll från styrelsemöten finns i en pärm i klubbstugan.

Protokoll 2020
StyrelsemötenMedlemsmötenÅrsmöteshandlingar
20-05-05Årsmöte 2020
20-10-07Verksamhetsberättelse 2020
20-03-17Verksamhetsplan 2021
20-04-29Valberedningens förslag 2021
20-05-19Budget 2021
20-06-16Resultat och Balansräkning 2020
20-08-18
20-09-29
20-11-10
20-12-15
Protokoll 2014
StyrelsemötenMedlemsmötenÅrsmöteshandlingar
2014-01-132014-11-12Årsmöte 2014
2014-02-23Verksamhetsplan 2014
2014-03-10Budget 2014
2014-04-14Verksamhetsberättelse 2013
2014-09-29Resultaträkning 2013
2014-11-24