Möten & Protokoll

Medlemsmöten 2021Styrelsemöten 2021Distriktmöten 2021 Sörmland
17 maj1 mars
18 augusti21 april
17 maj
14 juni
9 augusti
13 september
18 oktober
22 november
20 december
Alla möten börjar kl.19.30Alla möten börjar kl.19.00

Protokoll & Årsmöteshandingar

Här hittar du olika protokoll från NBK’s möten. De öppnas i ett nytt fönster som pdf.

Fullständigt protokoll från styrelsemöten läggs ej ut på hemsidan.
De punkter som avhandlats och kan vara av intresse för medlemmarna redovisas dock här i så kallade beslutsprotokoll.
Protokoll från medlemsmöten samt protokoll från styrelsemöten finns i en pärm i klubbstugan.

Protokoll 2014
StyrelsemötenMedlemsmötenÅrsmöteshandlingar
2014-01-132014-11-12Årsmöte 2014
2014-02-23Verksamhetsplan 2014
2014-03-10Budget 2014
2014-04-14Verksamhetsberättelse 2013
2014-09-29Resultaträkning 2013
2014-11-24