Riktlinjer för Nynäs BK vad gäller Covid19.

Alla arrangemang inomhus, såsom kurser och träningar i våra träningsgrupper i klubbens regi, ställs in fr.o.m. 20 november – 31 december men om FHM eller SKK/SBK kommer med andra direktiv kan förändring ske. Det kan också bli så att vi även måste förlänga dessa restriktioner.

Våra aktiviteter utomhus kan genomföras med sunt förnuft och att vi tar hänsyn till gällande rekommendationer. Det innebär att vi kan träna i grupper om max 8 deltagare och vi håller självklart avstånd. Det innebär också att man kan vara några grupper utspridda över våra planer.

Detta är på riktigt så eget ansvar och sunt förnuft gäller.

//Styrelsen